hygienist-dental-tandfen-stockholm

Vi har mycket professionella rutiner och alla instrument blir höggradigt rena med diskdesinfektor från Miele. Samtliga kirurgiska instrument packas och steriliseras med en modern digital autoklav, som varnar genast om godset inte är sterilt.